Vejviser

Herunder findes kontaktinformation for relevante systemers supportfunktion. Disse specialicerede enheder kan indenfor hvert område ofte yde en mere kvalificeret hjælp, end den datakonsulenterne kan tilbyde.

 

Supportmuligheder
FMK
For tekniske eller anvendelsesorienterede spørgsmål om FMK: Kontakt egen systemleverandør
Kliniske spørgsmål om FMK ifm. konkret patient efter sygehusindlæggelse/ambulant besøg: Kontakt pågældende afdeling/ambulatorium
Har du andre spørgsmål til FMK kan du kontakte datakonsulenterne (kontaktoplysninger).
Vedrørende spørgsmål til FMK-online se Sundhedsdatastyrelsens FMK-supportside.
 
DDVFMK-online
Spørgsmål til DDV se Spørgsmål og svar om DDV
 
EDI-servicedesk
Hjælp til sygehusafdelingernes SKS-koder og lokationsnumre 24 90 87 31 edi@rsyd.dk
 
VisInfoSyd – sundhedsfaglig information til praksis, kommuner og sygehuse
Redaktør Camilla Elkjær Sørensen 21 35 32 84 visinfosyd@rsyd.dk
 
DIT e-Team (Data, IT og eHealth-Team)
Her finder du tilbud om undervisning, mødeaktivitet, materialer om ICPC, FMK, dataudtræk m.v. DIT e-Team på visinfosyd.dk
 
Akkreditering (DDKM)
Akkrediteringskoordinator Betina Eskesen 23 80 76 43 Betina.Eskesen@rsyd.dk
Akkrediteringshjælp Hjælpeside på visinfosyd.dk
 
KiAP (Forløbsplaner og Støtteværktøj til akkreditering)
KiAP - Support 65 50 45 50 support@kiap.dk
 
Webreq
Hotline 75 72 01 77 Kontaktoplysninger
Driftsstatus Driftstatus for WebReq
 
Refhost
Hotline 75 72 54 88 hotline@refhost.dk
 
Digital Postkasse
Hotline 82 30 32 31 Virk / Hjælp
 
Sundhed.dk, Min læge (App) og MinSundhed (App)
Support 44 22 20 80 info@sundhed.dk
 
Nets (Medarbejdersignatur / NemID)
Support Erhverv (kun for administrator) 72 24 70 90 kontakt_erhvervssupport
 
SEI Elektronisk indberetning
SEI Support (Driftsinformation) 32 68 39 00 servicedesk@sundhedsdata.dk
Tilmeld nyt skema (Helle Reinhold) 32 68 52 10